Traktujemy alkoholizm, narkomanię, lekomanię, hazard jako choroby/zaburzenia niezawinione, postępujące, kończące się często przedwczesną śmiercią. Uważamy, że tak postrzegane uzależnienie jest punktem wyjścia do poradzenia sobie z problemami wynikającymi z wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnienia przez dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Jesteśmy przekonani, że każda osoba, jest w stanie podejmować rozsądne decyzje odnośnie swojego życia i zachowania, jeśli tylko posiada niezbędne informacje i rozumie siebie.

Konsultacje i porady nieodpłatnie w ramach dotacji Fundacji, działania nasze wspiera finansowo: